Masalar

2020-2021 Collection
180'lik Barcelona Masa

4110

186

99

78

180'lik Barcelona Masa
140'lık Barcelona Masa

4111

140

89

78

140'lık Barcelona Masa
180'lik Barcelona Oymalı Masa

4112

188

101

78

180'lik Barcelona Oymalı Masa
140'lık Barcelona Oymalı Masa

4113

142

91

78

140'lık Barcelona Oymalı Masa
180'lik Napoli Masa

4114

189

107

80

180'lik Napoli Masa
140'lık Napoli Masa

4115

139

90

80

140'lık Napoli Masa
180'lik Napoli Oymalı Masa

4116

189

107

80

180'lik Napoli Oymalı Masa
140'lık Napoli Oymalı Masa

4117

139

90

80

140'lık Napoli Oymalı Masa
180'lik Venedik Masa

4118

190

102

79

180'lik Venedik Masa
140'lık Venedik Masa

4119

139

90

79

140'lık Venedik Masa
Kral Masa

4120

194

105

80

Kral Masa
170'lik Bombeli Oymalı Masa

4121

170

100

79

170'lik Bombeli Oymalı Masa
140'lık Bombeli Oymalı Masa

4122

140

90

79

140'lık Bombeli Oymalı Masa
170'lik Sabit Oymalı Bombeli Masa

4123

170

100

79

170'lik Sabit Oymalı Bombeli Masa
140'lık Sabit Oymalı Bombeli Masa

4124

140

90

79

140'lık Sabit Oymalı Bombeli Masa
170'lik Bombeli Masa

4125

170

100

79

170'lik Bombeli Masa
140'lık Bombeli Masa

4126

140

90

79

140'lık Bombeli Masa
120'lik Bombeli Masa

4127

120

80

79

120'lik Bombeli Masa
110'luk Bombeli Masa

4128

110

70

79

110'luk Bombeli Masa
170'lik Bombeli Sabit Masa

4129

170

100

79

170'lik Bombeli Sabit Masa
140'lık Bombeli Sabit Masa

4130

140

90

79

140'lık Bombeli Sabit Masa
170'lik Antik Masa

4131

167

95

78

170'lik Antik Masa
140'lık Antik Masa

4132

139

88

78

140'lık Antik Masa
170'lik Lükens Sabit Masa

4133

170

100

79

170'lik Lükens Sabit Masa
140'lık Lükens Sabit Masa

4134

145

92

79

140'lık Lükens Sabit Masa
120'lik Lükens Sabit Masa

4135

120

80

79

120'lik Lükens Sabit Masa
110'luk Lükens Sabit Masa

4136

110

70

79

110'luk Lükens Sabit Masa
170'lik Lükens Masa

4137

170

100

79

170'lik Lükens Masa
140'lık Lükens Masa

4138

145

92

79

140'lık Lükens Masa
120'lik Lükens Masa

4139

120

80

79

120'lik Lükens Masa
110'luk Lükens Masa

4140

110

70

79

110'luk Lükens Masa
170'lik Rustik Sabit Masa

4141

170

100

79

170'lik Rustik Sabit Masa
140'lık Rustik Sabit Masa

4142

145

92

79

140'lık Rustik Sabit Masa
120'lik Rustik Sabit Masa

4143

120

80

79

120'lik Rustik Sabit Masa
110'luk Rustik Sabit Masa

4144

110

70

79

110'luk Rustik Sabit Masa
170'lik Rustik Masa

4145

170

100

79

170'lik Rustik Masa
140'lık Rustik Masa

4146

145

92

79

140'lık Rustik Masa
120'lik Rustik Masa

4147

120

80

79

120'lik Rustik Masa
110'luk Rustik Masa

4148

110

70

79

110'luk Rustik Masa
170'lik Topuzlu Masa

4149

165

100

76

170'lik Topuzlu Masa
140'lık Topuzlu Masa

4150

139

90

76

140'lık Topuzlu Masa
120'lik Topuzlu Masa

4151

117

80

76

120'lik Topuzlu Masa
170'lik Topuzlu Lükens Masa

4152

165

100

76

170'lik Topuzlu Lükens Masa
140'lık Topuzlu Lükens Masa

4153

139

90

76

140'lık Topuzlu Lükens Masa
120'lik Topuzlu Lükens Masa

4154

117

80

76

120'lik Topuzlu Lükens Masa
140'lık Çizgi Masa

4155

138

90

76

140'lık Çizgi Masa
120'lik Çizgi Masa

4156

120

80

76

120'lik Çizgi Masa
140'lık Yıldız Masa

4157

140

90

76

140'lık Yıldız Masa
125'lik Yıldız Masa

4158

127

83

76

125'lik Yıldız Masa
140'lık Muz Masa

4159

140

90

76

140'lık Muz Masa
125'lik Muz Masa

4160

120

83

76

125'lik Muz Masa
170'lik Sabit Retro Masa

4161

170

100

76

170'lik Sabit Retro Masa
140'lık Sabit Retro Masa

4162

140

90

76

140'lık Sabit Retro Masa
120'lik Sabit Retro Masa

4163

120

80

76

120'lik Sabit Retro Masa
110'luk Sabit Retro Masa

4164

110

70

76

110'luk Sabit Retro Masa
Ceviz 140'lık Retro Dikdörtgen Masa

4165

140

90

77

Ceviz 140'lık Retro Dikdörtgen Masa
Ceviz 120'lik Retro Dikdörtgen Masa

4166

120

80

77

Ceviz 120'lik Retro Dikdörtgen Masa
Kayın 140'lık Retro Dikdörtgen Masa

4167

140

90

77

Kayın 140'lık Retro Dikdörtgen Masa
Kayın 120'lik Retro Dikdörtgen Masa

4168

120

80

77

Kayın 120'lik Retro Dikdörtgen Masa
Ceviz 140'lık Oval Retro Masa

4169

140

90

77

Ceviz 140'lık Oval Retro Masa
Ceviz 120'lik Oval Retro Masa

4170

120

80

77

Ceviz 120'lik Oval Retro Masa
Kayın 140'lık Oval Retro Masa

4171

140

90

77

Kayın 140'lık Oval Retro Masa
Kayın 120'lik Oval Retro Masa

4172

120

80

77

Kayın 120'lik Oval Retro Masa
120'lik Açılır Tornalı Masa

4173

120

80

80

120'lik Açılır Tornalı Masa
140'lık Açılır Tornalı Masa

4174

140

90

80

140'lık Açılır Tornalı Masa
170'lik Açılır Tornalı Masa

4175

168

100

80

170'lik Açılır Tornalı Masa
110'luk Sabit Tornalı Masa

4176

110

70

80

110'luk Sabit Tornalı Masa
120'lik Sabit Tornalı Masa

4177

120

80

80

120'lik Sabit Tornalı Masa
140'lık Sabit Tornalı Masa

4178

140

90

80

140'lık Sabit Tornalı Masa
İlaveli Masa Oval

4179

108

72

75

İlaveli Masa Oval
İlaveli Masa Yuvarlak

4180

93

93

75

İlaveli Masa Yuvarlak
180'lik Piramit Masa

4181

180

90

77

180'lik Piramit Masa
130'luk Piramit Masa

4182

129

79

77

130'luk Piramit Masa
Fitilli Masa

4183

140

90

80

Fitilli Masa
Lüks Tornalı Masa

4184

140

90

80

Lüks Tornalı Masa
120'lik Sabit Baba Masa

4185

120

120

86

120'lik Sabit Baba Masa
110'luk Sabit Baba Masa

4186

110

110

86

110'luk Sabit Baba Masa
100'lük Sabit Baba Masa

4187

100

100

86

100'lük Sabit Baba Masa
90'lık Sabit Baba Masa

4188

90

90

86

90'lık Sabit Baba Masa
120'lik Yuvarlak Baba Masa

4189

118

118

77

120'lik Yuvarlak Baba Masa
100'lük Yuvarlak Baba Masa

4190

100

100

77

100'lük Yuvarlak Baba Masa
150'lik Oval Baba Masa

4191

150

100

77

150'lik Oval Baba Masa
130'luk Oval Baba Masa

4192

130

90

77

130'luk Oval Baba Masa
170'lik Çift Ayaklı Oval Masa

4193

170

100

77

170'lik Çift Ayaklı Oval Masa
140'lık Çift Ayaklı Oval Masa

4194

140

90

77

140'lık Çift Ayaklı Oval Masa
140'lık Çift Ayaklı Dikdörtgen Masa

4195

139

90

77

140'lık Çift Ayaklı Dikdörtgen Masa
120'lik Çift Ayaklı Dikdörtgen Masa

4196

120

80

77

120'lik Çift Ayaklı Dikdörtgen Masa
Kırlangıç Masa

4197

126

79

77

Kırlangıç Masa
Dikdörtgen Kafe Masa

4198

114

69

77

Dikdörtgen Kafe Masa
Kare Kafe Masa

4199

69

69

77

Kare Kafe Masa
Dümen Masa

4200

100

100

75

Dümen Masa
Kare Baba Masa

4201

80

80

77

Kare Baba Masa